image
image

โรงเรียนสตาร์เวลล์อินเตอร์แคร์บริรักษ์

โรงเรียนสอนผู้ช่วยการพยาบาล NA ใหญ่ที่สุดในโคราชและภาคอีสาน

ก้าวสู่วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
ที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด

ก้าวสู่วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
ที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด

เรียนจบพร้อมบรรจุงานเป็น
พนักงานผู้ช่วยการพยาบาลทันที

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
ภาคปกติและภาควันอาทิตย์

หลักสูตร

image
image
image

โรงเรียนสตาร์เวลล์อินเตอร์แคร์บริรักษ์

499 หมู่ 7 อิ่มวิเศษทาวเวอร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310


094-387-4334 สนใจสอบถามเรื่องเรียน 095-546-3802