ผู้บริหาร

image

นางสาวสุนิษา อริเดช (อ.กี้)

ผู้บริหาร
โรงเรียนสตาร์เวลล์อินเตอร์แคร์บริรักษ์
image

นพ.ชัชวาลย์ สุวิชาเชิดชู

ผู้บริหาร
โรงเรียนสตาร์เวลล์อินเตอร์แคร์บริรักษ์
image

ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ

ผู้บริหาร
โรงเรียนสตาร์เวลล์อินเตอร์แคร์บริรักษ์
image

นางอุไรวรรณ จาริก

ผู้บริหาร
โรงเรียนสตาร์เวลล์อินเตอร์แคร์บริรักษ์

โรงเรียนสตาร์เวลล์อินเตอร์แคร์บริรักษ์

499 หมู่ 7 อิ่มวิเศษทาวเวอร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310


094-387-4334 สนใจสอบถามเรื่องเรียน 095-546-3802